Haim Senyor

About the artist

“פיסול עבורי הוא חקר החומרים והתרכובת ביניהם.
יצירה מתוך התבוננות ברגעים חולפים, יצירה סטטית מתוך התבוננות במצב דינמי.
הפעולה היא ההשראה הראשונית שלי ואותה אני מעוניין לשמר בפסליי.
אני מאמין בחומר הקיים, ועל כן העץ עבורי הוא הפתרון המושלם ליצירה.
ההחלטות הפיסוליות שלי נובעות מתוך החומר והאינטואיציה.
העץ מכתיב עבורי ההתפתחות, היצירה והקצב.
אני נוהג לאסוף ארונות וחלקי עצים שנזנחו ובהם אני מפיח חיים מחדש.
דרך ההרכבה שלהם תוכתב על ידי נושא היצירה”.

נולד ב- 1972 בישראל. למד בשנת 1990 במכון אבני ציור ופיסול, אצל המורים אורי ליפשיץ, שמעון אבני ויעקב מישורי.ב- 2016 יצר תערוכה “עובדים כחולים” בה חקר את “הפועל”, יצר מגוון סיטואציות שעבורו מסמלות את הפועל העמל. דרך העבודה נעשתה על ידי ניסור מגוש עץ שממנו גרע עד “להגעת” העובד ואז שרף וצבע את העץ.

מטרתו ליצור בכל נושא אליו הוא ניגש שוני וזרות ועל ידי כך להפתיע את עצמו ואת הצופה.

יצירותיו נמצאות באוספים רבים וחשובים בארץ ובעולם.

Artworks